Instalacija našeg gromobranskog kabla na muzeju Nikole Tesle u Beogadu

Gromobranski kabl predviđen je za izvođenje klasične gromobranske instalacije kao zamena za standardnu pocinkovanu traku FeZn 20 x 3 i FeZn 25 x 4 mm.


Osnovni model kabla označen sa PPOO Al/Fe; 16/8 mm sastoji se iz sedam aluminijskih žila ukupnog preseka 0 16 mm i jedne pocinkovane čelične žice 0 8 mm, a sve ovo obavijeno poliester trakom i PVC plaštom. Osim ovog modela izrađeni su i modeli kabla u proširenoj varijanti dopunjeni sa koaksijalnim kablom za TV antenu, TT kablom 2 x 0,8 mm za telefonsku paricu, kablom PP 2 x 2,5 mm 2 za signalnu svetiljku, ili multiplikaciona vrsta kabla sa svim ovim provodnicima za višestruku namenu.


Zahvaljujući kvalitetnoj izolaciji, gromobranski kabl može se polagati direktno po lako zapaljivim krovovima i fasadama kao i po ostalim krovovima i fasadama korišćenjem standardnog gromobranskog pribora za nošenje vodova.


Pričvršćenje gromobranskih vodova na nepristupačnim mestima (po
krovovima, iza olučnih cevi i dr.) može se vršiti specijalno konstruisanom trakom od Al lima, pogodnom za izradu šelni i obujmica. Nastavljanje i
ukštranje gromobranskih kablova i priključenje antenskih, telefonskih i signalnih vodova može se vršiti standardnim ukrasnim komadima JUS.N.B4.933. Za spajanje i nastavljanje kablova klemama u zemlji i van zemlje može se koristiti zaštitna PVC kutija označena u katalogu kao “Zaštitna kutija”.


Prednost gromobranskog kabla u odnosu na standradnu traku FeZn
je u tome što je kabl jeftiniji, lakše i jednostavnije se izvodi instalacija,
vodovi su manje uočljivi, što je naročito važno na reprezentativnim
objektima i objektima pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, kao i što se svaki spustni vod izveden kombinovanim kablom može koristiti i kao signalni, telefonski i antenski vod.