Milentije Mića Ranđelović


sa svojim naučnim radom,
pojavio se sa željom da napravi
pomake u elekrtotehnici
i fizici, saobraćaju i
građevinarstvu.
Sve je bilo spremno za velika
otkrića, i kroz mukotrpan,
ozbiljan odgovoran rad
stigao je do rezultata o
kojima mnogi mogu
samo da sanjaju.
Za svo to vreme

pronašao je patentirao i doveo
do serijske proizvodnje, 14 patenata,
koje koristi naša, kao i druge nacionalne ekonomije.
Pronalazaštvo je najviša sfera nauke,
i ona se podvodi pod inventivan
rad, a njime se uspešno bave
jedino posebno prirodno
nadareni ljudi. Tako je u
serijsku proizvodnju,
posle višegodišnjih
testiranja, ušao ovaj
epohalni pronalazak
KABLOVSKI GROMOBRAN